Slovenská Asociácia Zlatokopov

Slovak Goldpanning Association

11. - 17. 8. 2014, Kopparberg,
Švédsko

Národný tím - 3. miesto

 

Najlepší zlatokopi 2019

Muži
- Henrich Ťažký

Ženy
- Danka Múčková

Juniori
- Ľubka Ťažká

Kanadská panvica
Danka Múčková

Čínska panvica
- František Küffer

 

Stav k 19.5.2019
Celá tabuľka