Slovenská Asociácia Zlatokopov

Slovak Goldpanning Association

ročenka SAZ 2010

  • Príhovor prezidenta Slovenskej asociácie zlatokopov
  • Nekrológ
  • Zimné ryžovanie Dietersdorf
  • Otváranie klajmov SAZ 2010 - Zlatá Baňa
  • Spišská karbidka 2010
  • Zlatá Hodruša 2010
  • Majstrovstvá sveta Zlaté Hory 2010
  • Zatváranie klajmov SAZ 2010 - Kremnická zlatinka
  • Rebríčky
  • Odpočuté v klajmoch
Čítať ročenku