Slovenská Asociácia Zlatokopov

Slovak Goldpanning Association

 

Kategória juniori:

 1. Lenka Tučeková
 2. Matej Adamec
 3. Ľubka Ťažká

Kategória ženy:

 1. Daniela Múčková
 2. Renáta Kocúrová
 3. Marika Kollárová

Kategória muži:

 1. Jozef Režný
 2. -  3. Ondrej Krajči / František Dobravský

Kategória čínska panvica:

 1. Richard Kaňa II.
 2. Braňo Martiš
 3. Ján Džugan

Kategória kanadská panvica:

 1. Marek Michalec
 2. Štefan Barbuščák
 3. Ondrej Krajči

 

 

Najlepší zlatokopi 2019

Muži
- František Küffer

Ženy
- Danka Múčková

Juniori
- Ľubka Ťažká

Kanadská panvica
- Janka Küfferová

Čínska panvica
Danka Múčková

Stav k 23.6.2019
Celá tabuľka