Slovenská Asociácia Zlatokopov

Slovak Goldpanning Association

30. 5. - 31. 5. 2015, Zlotoryja,
Poľsko

1.miesto v 5-členných teamoch na Majstrovstvách Poľska v ryžovaní zlata pre československé družstvo Československo.

 

11. - 17. 8. 2014, Kopparberg,
Švédsko

Národný tím - 3. miesto

 

Najlepší zlatokopi 2019

Muži
- František Küffer

Ženy
- Danka Múčková

Juniori
- Andrej Bystriansky

Kanadská panvica
- Ľuboš Dobrota ml.

Čínska panvica
Danka Múčková

Stav k 10.6.2019
Celá tabuľka